hm PROGRES Marcin Hałuszczak


mgr inż. Marcin Hałuszczak

doradca ds. inżynierii ruchu
i bezpieczeństwa ruchu drogowego
audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego
twórca aplikacji mobilnych


Adres:
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/31
31-234 Kraków
NIP 945-180-90-04


Telefon: +48 510 510 303
Email: biuro@ruchdrogowy.eu

haluszczak.info

pomoc-doradztwo
wsparcie-konsultacje
szkolenie-edukacja
wiedza i doświadczenie
WEJDŹ

drogapubliczna.info

prawo
wytyczne dróg
drogi publiczne
zarządzanie drogami
WEJDŹ

znakidrogowe.info

oznakowanie drogowe
sygnalizacja świetlna
urządzenia BRD
edukacja BRD dla dzieci
WEJDŹ

poprawabd.info

analizy
doświadczenie
rozwój
edukacja
WEJDŹ