mgr inż. Marcin HAŁUSZCZAK

POMAGAM - DORADZAM - WSPIERAM - KSZTAŁCĘ - EDUKUJĘ

Wiedza specjalistyczna z zakresu projektowania, budowy, wykonania i utrzymania dróg, ulic i autostrad oraz mostów kołowych

 • tytuł technik budowy o specjalności drogi i mosty kołowe

  Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego im. Juliusza Lea w Krakowie

 • tytuł: magister inżynier o specjalności drogi, ulice i autostrady

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu

Doświadczenie zawodowe z zakresu Audytu BRD

 • Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy GDDKiA

  certyfikat Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 • Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  certyfikat z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  certyfikat z dnia 05 maja 2016 r. wydany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  certyfikat z dnia 11 kwietnia 2019 r. wydany przez Ministra Infrastruktury

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

  studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego

 • Politechnika Krakowska – Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych

  studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego (słuchacz)

 • Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie

  studia podyplomowe Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy

Paulo Coelho