"WIEDZA W KIESZENI" - NARZĘDZIA MOBILNE - BEZPIECZEŃSTWO I INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO

znaki ostrzegawcze - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


"Znaki ostrzegawcze warunki techniczne" skrócona nazwa "Znaki ostrzegawcze warunki" to mobilne narzędzie zawierające niezbędne informacje na temat ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH OSTRZEGAWCZYCH.

znaki ostrzegawcze - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


"Znaki ostrzegawcze warunki techniczne" skrócona nazwa "Znaki ostrzegawcze warunki" to mobilne narzędzie zawierające niezbędne informacje na temat ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH OSTRZEGAWCZYCH.

Klasy i numery dróg krajowych

WIEDZA W KIESZENI


Węzły zlokalizowane na terenie zabudowy lub poza nim:
Typu WA - bez skrzyżowań,
Typu WB - skrzyżowania na jednej z krzyżujących się dróg,
Typu WC - skrzyżowania na wszystkich krzyżujących się drogach.
Rozwiązania węzłów w obszarach aglomeracyjnych

Elementy węzłów: jezdnie główne, jezdnie drogi podrzędnej, łącznice półbezpośrednie, łącznice pośrednie, łącznice bezpośrednie, jezdnie zbierająco – rozprowadzające, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, odcinki przeplatania, wyjazdy, wjazdy, granice obszaru węzłów

źródło: WRD-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Wymagania podstawowe.
źródło zdjęć: https://www.geoportal.gov.pl/

znaki podłużne - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


Węzły zlokalizowane na terenie zabudowy lub poza nim:
Typu WA - bez skrzyżowań,
Typu WB - skrzyżowania na jednej z krzyżujących się dróg,
Typu WC - skrzyżowania na wszystkich krzyżujących się drogach.
Rozwiązania węzłów w obszarach aglomeracyjnych

Elementy węzłów: jezdnie główne, jezdnie drogi podrzędnej, łącznice półbezpośrednie, łącznice pośrednie, łącznice bezpośrednie, jezdnie zbierająco – rozprowadzające, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, odcinki przeplatania, wyjazdy, wjazdy, granice obszaru węzłów

źródło: WRD-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Wymagania podstawowe.
źródło zdjęć: https://www.geoportal.gov.pl/

znaki podłużne - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


Węzły zlokalizowane na terenie zabudowy lub poza nim:
Typu WA - bez skrzyżowań,
Typu WB - skrzyżowania na jednej z krzyżujących się dróg,
Typu WC - skrzyżowania na wszystkich krzyżujących się drogach.
Rozwiązania węzłów w obszarach aglomeracyjnych

Elementy węzłów: jezdnie główne, jezdnie drogi podrzędnej, łącznice półbezpośrednie, łącznice pośrednie, łącznice bezpośrednie, jezdnie zbierająco – rozprowadzające, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, odcinki przeplatania, wyjazdy, wjazdy, granice obszaru węzłów

źródło: WRD-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Wymagania podstawowe.
źródło zdjęć: https://www.geoportal.gov.pl/

 • Nowy wymiar informacji

  To coś więcej niż zapis wideo. Dostęp do wielu informacji w jednym pliku.

 • Narzędzia do analiz przejazdów

  W jednym pliku wideo umieszczono wiele funkcji niezbędnych podczas analiz zapisu wideo będącego przejazdem samochodu na wybranych odcinkach dróg.

 • Prostota i przejrzystość

  Prostota i przejrzystość w przekazie informacji to główne założenia w narzędziu do analizy przejazdów. Wirtualny pulpit spełnia te wymagania.

 • Wybieranie i zarządzanie

  Dzięki zaprojektowanej strukturze, narzędzia do analizy przejazdów, masz wybór dostępnego przejazdu i jego zarządzaniu podczas analiz.

 • Ortofotomapy węzłów

  Prezentowane węzły przedstawione są m.in. w formie ortofotomap czyli rastrowych obrazów, pokazując ich umiejscowienie w rzeczywistym terenie.

 • Trajektorie jazdy

  Trajektorie przebiegu przejazdu dla wybranych odcinków węzłów drogowych.

BAZA ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH

Elektroniczna usługa dostępu do materiałów multimedialnych o tematyce drogowej umożliwiająca przeprowadzanie wykonywania analiz przejazdów wybranych odcinków dróg lub analizy tematycznych rozwiązań drogowych zlokalizowanych na terenie Polski.


Dostęp do Bazy Rozwiązań Drogowych pod adresem:    

https://brd24info.teachable.com/

BAZA ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH

BAZA ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH

Moduły odpowiednio dostosowane do wybranej tematyki


Każdy z wybranych modułów uwzględnia specyfikę tematyczną prezentowanych materiałów

cvbcvb

MULTIMEDIZALNE NARZĘDZIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA